Svampen

Ett år efter vi flyttat till Svampstigen så blev jag invald till styrelsen för Svampens Samfällighets förening som kassör.

www.svampen.net